HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 BS.TS

Tạ Như Đính

Viện trưởng
Chuyên ngành: Phụ sản

Nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn. Nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Sở Y tế Bắc Ninh.

GS.TS

Đào Văn Dũng

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Y tế công cộng

Nguyên Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương. Nguyên Trưởng Khoa Y tế cộng đồng, K10, Học viện Quân y. Giải thưởng Hồ Chí Minh về NCKH năm 2012.

 PGS. TS

Ngô Văn Toàn

Chủ tịch Hội đồng Quản lý
Chuyên ngành: Y tế công cộng

Trưởng phòng Quản lý khoa học Công nghệ.
Trưởng bộ môn, Trưởng ban 10-80 – Trường Đại học Y Hà Nội.

 PGS.TS

Vũ Mạnh Tuấn

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Răng hàm mặt
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu – Viện Răng Hàm Mặt
Trường Đại học Y Hà Nội.

 BS.TS

Trịnh Quang Dũng

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Phục hồi chức năng

Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi TW

 BS.TS

Nguyễn Hoàng Thanh

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Y tế công cộng

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội

 Ths.
Trần Mạnh Thắng

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: CNTT

Giám đốc Công ty CP CN thành công Á Châu

 Lại Quốc Hoàng

Phó viện trưởng

Viện Khoa học Công nghệ và Sức khỏe Cộng đồng – MEDIST.

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

 BS.TS

Nguyễn Hữu Quang

Phó trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ và PHCN
Chuyên ngành: Tạo hình thẩm mỹ & PHCN

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Da liễu – thẩm mỹ nội khoa

BS

Nghiêm Thị Tú 

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Bác sĩ Da liễu thẩm mỹ, cố vấn chuyên môn TTH Việt Nam, Fusion Meso.

Chuyên gia đào tạo

Phạm Kim Oanh 

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia đào tạo Da liễu thẩm mỹ. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, body, giảm béo…

BS

Ngô Tuấn Linh

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Bác sĩ Da liễu thẩm mỹ. Trưởng phòng đào tạo Medist Beauty Academy. Chuyên gia ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong Da liễu thẩm mỹ.

Chuyên gia đào tạo

Tạ Nam Phương

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia đào tạo Da liễu thẩm mỹ. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, bấm huyệt, massage body…

 Bs

Trần Thị Nhị Sương

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia đào tạo Da liễu thẩm mỹ. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, body, giảm béo…

 Bs
Chu Thị Hà Thu

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Bác sĩ Da liễu thẩm mỹ hơn 6 năm kinh nghiệm về Laser, Botox, Filler

 Bs
Lê Mỹ Hoa

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong Da liễu thẩm mỹ.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 BS.TS

Tạ Như Đính

Viện trưởng
Chuyên ngành: Phụ sản

Nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn. Nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Sở Y tế Bắc Ninh.

GS.TS

Đào Văn Dũng

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Y tế công cộng

Nguyên Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương. Nguyên Trưởng Khoa Y tế cộng đồng, K10, Học viện Quân y. Giải thưởng Hồ Chí Minh về NCKH năm 2012.

 PGS. TS

Ngô Văn Toàn

Chủ tịch Hội đồng Quản lý
Chuyên ngành: Y tế công cộng

Trưởng phòng Quản lý khoa học Công nghệ.
Trưởng bộ môn, Trưởng ban 10-80 – Trường Đại học Y Hà Nội.

 PGS.TS

Vũ Mạnh Tuấn

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Răng hàm mặt
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu – Viện Răng Hàm Mặt
Trường Đại học Y Hà Nội.

 BS.TS

Trịnh Quang Dũng

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Phục hồi chức năng

Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi TW

 BS.TS

Nguyễn Hoàng Thanh

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: Y tế công cộng

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội

 Ths.
Trần Mạnh Thắng

Thành viên hội đồng khoa học
Chuyên ngành: CNTT

Giám đốc Công ty CP CN thành công Á Châu

 Lại Quốc Hoàng

Phó viện trưởng

Viện Khoa học Công nghệ và Sức khỏe Cộng đồng – MEDIST.

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

 BS.TS

Nguyễn Hữu Quang

Phó trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ và PHCN
Chuyên ngành: Tạo hình thẩm mỹ & PHCN

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Da liễu – thẩm mỹ nội khoa

BS

Nghiêm Thị Tú 

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Bác sĩ Da liễu thẩm mỹ, cố vấn chuyên môn TTH Việt Nam, Fusion Meso.

Chuyên gia đào tạo

Phạm Kim Oanh 

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia đào tạo Da liễu thẩm mỹ. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, body, giảm béo…

BS

Ngô Tuấn Linh

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Bác sĩ Da liễu thẩm mỹ. Trưởng phòng đào tạo Medist Beauty Academy. Chuyên gia ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong Da liễu thẩm mỹ.

Chuyên gia đào tạo

Tạ Nam Phương

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia đào tạo Da liễu thẩm mỹ. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, bấm huyệt, massage body…

 Bs

Trần Thị Nhị Sương

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia đào tạo Da liễu thẩm mỹ. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, body, giảm béo…

 Bs
Chu Thị Hà Thu

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Bác sĩ Da liễu thẩm mỹ hơn 6 năm kinh nghiệm về Laser, Botox, Filler

 Bs
Lê Mỹ Hoa

Giảng viên
Chuyên ngành: Da liễu thẩm mỹ

Chuyên gia ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong Da liễu thẩm mỹ.

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ